Gå til forsiden

Rudholm - Økologisk landbrug

Miljøteknologi

Ny velfærdsstald

Vi har bygget ny velfærdsstald til Køer og Ungdyr.

Af teknologi har vi investeret i mælkemålere for at kunne fasefodre malkekøerne og derved få en bedre foderudnyttelse og mindre miljøpåvirkning.

I forbindelse med byggeriet har vi modtaget støtte fra EU ved "Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Europa investerer i landdistrikterne.

Velfærdsstald
Velfærdsstald

Velfærdsstald

Esben og Chao Møller Xu, Rudholmvej 20, 6818 Årre, tlf./fax 75 19 51 23, mobil 20 49 36 81, e-mail