Gå til forsiden

Rudholm - Økologisk landbrug

Rudholm i fortid, nutid og fremtid

Gården har været i familiens eje siden 1954, hvor min farfar og farmor købte gården. I 1975 kom min far Hardy med i bedriften og overtog den sammen med sin bror. De drev den sammen indtil 1983, hvor min farbror gik ud af samarbejdet. Siden har mine forældre drevet og udviklet Rudholm, så det hele tiden har været en moderne bedrift.

Lige nu arbejder jeg - Esben - sammen med min far om at drive Rudholm. Men der sker hele tiden nye ting. Det sidste nye er, at min bror Rune er kommet med som ansat indtil videre.

Jeg blev færdig som agrarøkonom i slutningen af 2005, og herefter lavede jeg kontrakt med min far om en sharemilking-model. Jeg købte køerne og lejede bygningerne og fik på den måde med en lille investering en stor omsætning og et stort indtjeningspotentiale.

Siden jeg startede på dette, er besætningen blevet udvidet fra 100 til 130 malkekøer.

En af mine mange drømme er at opdatere bygningssættet og leje eller købe mere jord ind til Rudholm, således at der bliver grundlag for at komme op på at have 250 køer. På den måde får man en bedrift, hvor der er så mange medarbejdere, at det er et attraktivt sted at være.

Lige nu er der 4 ansatte på bedriften, hvoraf kun én er på fuldtid, og resten er løsarbejdere. Jeg synes, at en af de mest spændende udfordringer ved at være selvstændig er at få folk til at føle, at de er en del af en enhed.

Jeg håber, at der også i fremtiden er folk, der har lyst til at arbejde med dyr - med det ansvar det fører med sig.

Økologisk landbrug

Jeg går ind for balance og sund fornuft, og derfor driver jeg økologisk landbrug.

Formålet med at drive økologisk landbrug er nemlig at producere sunde fødevarer på en bæredygtig måde. Det indebærer for eksempel, at man ikke må bruge kunstgødning og pesticider i forbindelse med planteavl, og at dyrenes foder skal være økologisk dyrket.

Desuden skal dyrevelfærden gå forud for hensynet til indtjening. Der stilles bestemte krav til staldforholdene, og alle økologiske køer over tre måneder skal på græs i minimum 150 dage om året.

Økologiske produkter godkendt af danske myndigheder må mærkes med det særlige statslige godkendelsesmærke, det røde Ø-mærke.

Hvis du vil vide mere, kan du kigge på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Jeg fortæller også mere om det på siden om driftsgrene.

Esben og Chao Møller Xu, Rudholmvej 20, 6818 Årre, tlf./fax 75 19 51 23, mobil 20 49 36 81, e-mail